Представяне на продукта "АПИС - ВРЕМЕ"

Апис Време

Описание

С какво “Апис-Време” може да ви е полезен?

За деловия човек, принуден да работи в условията на непрекъснато променящи се закони, “Апис-Време” е най-доброто средство да поддържа на ниво професионалната си компетентност.

“Апис-Време”:

Апис Време

Общ поглед към “Апис-Време”

“Апис-Време” e единият от основните съставни модули на правната информационна система “АПИС”. Стартирането на “Апис-Време” се осъществява по четири начина:

 1. обичайният, с кликване върху папката “Апис-Време” в лявата част на страницата с основните папки на “Апис” - един под друг са разположени четирите основни модула на “Апис-Време”:
  Апис Време
 2. чрез бързите връзки към “АПИС-ВРЕМЕ” вдясно от иконата му върху основния екран на “АПИС 7”: към индикатора за промени в нормативните актове; към новите анализи и коментари; към календара със законовите срокове-дати, позициониран на днешна дата; към всички законови срокове-дати, произтичащи от актовете, обнародвани в най-новия „Държавен вестник”.
  Апис Време
 3. при сигнал за промяна в нормативните актове, които сте задали за автоматично следене чрез индикатора: кликването върху изскачащия прозорец-съобщение отваря индикатора на “Апис-Време” със списък на променените актове и хипервръзки към сроковете, анализите и коментарите;
 4. при сигнал за настъпване на срок, който сте задали за напомняне: кликването върху изскачащия прозорец-съобщение отваря персоналния органайзер на “Апис-Време” със списъка на сроковете за напомняне и задачите за днешния календарен ден.

Кратки напътствия към новия потребител

Благодарим Ви, че избрахте “Апис-Време”. Ще останете доволен от работата с продукта, ако още в началото отделите половин час, за да настроите основните му функции според Вашите изисквания.

Накарайте “Апис-Време” да работи лично за вас!

 1. Уверете се, че бутоните за работа с “Апис-Време” се виждат на лентата с бутоните на Вашия „Апис”.
 2. Непременно изберете законите и подзаконовите актове, които Вие ще следите за промени чрез Индикатора на “Апис-Време”, и ги включете в личния си списък в Индикатора.
 3. Започнете попълването на личния си компютърен календар (с избраните от Вас законови срокове-дати), като от законите в папката “Срокове по нормативни актове” изберете най-важните за Вас законови срокове-дати. Този основен набор от срокове допълнете със сроковете за идващата седмица от компютърния календар “Срокове”/”Нормативни”/”Всички нормативни дати”. Лесно след това ще поддържате личния си компютърен календар със законовите срокове-дати в най-актуалния за Вас вариант, чрез бърз преглед на обработените срокове от новите броеве на “ДВ”.
 4. Активирайте своя “Персонален органайзер за законови и лични срокове” – задайте напомняне за най-важните си законови срокове; създайте поне няколко лични срока (за рождени дни, за битови сметки, за делови ангажименти и т.н.) и задайте напомняне за най-важните от тях.

Препоръчваме Ви да направите тези важни първоначални операции в присъствието на нашия дилър и да разчитате на неговите обяснения и максимално съдействие за работата с “Апис-Време”.

Функционалности

Как „Апис” следи и известява за промените в избрани от вас нормативни актове?

(1) Следене на промените в законодателството – функция на „Апис Време”

“Апис-Време”, основен съставен модул на „Апис”, сигнализира за всяка промяна в нормативните актове в деня на обнародването на измененията и/или в деня на влизането им в сила (“Индикатор за промени в законодателството”), включително чрез безплатни SMS и E-mail съобщения - изключва опасността от скрити за потребителя промени чрез отдалечени по съдържанието си актове или поради голям отлагателен срок за влизане в сила.

“Апис-Време” работи лично за вас!

Посочете нормативните актове, които ви интересуват – професионално или лично – и начина, по който искате да бъдете известявани.

“Апис-Време” ще следи вместо вас за всяка промяна в тях.

(2) Какви видове са съобщенията от „Апис-WEB” за промени в нормативните актове?

За автоматично следене можете да изберете неограничен брой нормативни актове. При промяна в бъдеще на някой от избраните от вас актове, вашият компютър ще сигнализира по следните начини:

 1. чрез съобщение в изскачащ прозорец при вход в „Апис-WEB”
  Апис Време
  Апис Време
 2. чрез безплатни SMS и E-mail съобщения на посочени от вас GSM-номер и електронен адрес:

(3) Какво е нужно, за да получавате съобщения от „Апис” при промени в избраните от вас нормативни актове?

За да използвате тази услуга, направете следното:

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ:

Важно!

Изпълнението на описаните действия е изключително лесно, бързо и елементарно.

За разлика от описанието им в текст, който на пръв поглед може да ви се стори и сложен. Единствената причина за това е стремежът ни да ви дадем максимално подробни и ясни указания.

 1. Проверете абонамента си за „Апис-Време”

  Проверете абонамента си за „Апис-Време”, като натиснете бутона „Информация” от лентата с основните бутони на „Апис”.

  Апис Време
 2. В таблицата, която се отваря, виждате дали сте абониран за „Апис-Време”, до коя дата и за какъв брой потребители (лицензи).

  Апис Време

  Тези данни са от съществено значение при следващите стъпки от настоящата инструкция:

 3. Уверете се, че бутоните за работа с “Апис-Време” се виждат на лентата с основните бутоните на вашия „Апис 7 Web”

  Те са следните:

  Апис Време

  Ако тези бутони или част от тях липсват от основната лента, активирайте ги, като:

  1. натиснете бутона „Настройки”:
   Апис Време
  2. изберете „Основно меню”:
   Апис Време
  3. изберете бутоните на „Апис-Време” чрез кликване в квадратчетата вляво от тях, след което потвърдете с „ОК”:
   Апис Време
 4. Изберете нормативните актове за автоматично следене

  Това можете да направите по два начина:

  Двата начина се допълват - към определена група, включена в списъка, можете да добавите отделно заглавие, но също можете да изтриете от вашия списък отделен нормативен акт, въпреки че той фигурира в тематичен комплект.

  Актовете, избрани по който и да е начин, сe включват в “Регистър (списък) на избраните от потребителя актове за автоматично следене”. Този списък можете да редактирате и да настройвате по ваше желание. За промени се следят само актовете, които вие сте включили във Вашия списък. Най-значимите за вас нормативни актове можете да следите за промени и дистанционно чрез безплатни персонални SMS и E-mail съобщения.

  1. Включване за автоматично следене на отделни закони
   • Отворения за четене нормативен акт избирате за следене чрез натискане на бутона „Добави в избраните” (показан по-долу):
    Апис Време
   • От списъка със заглавия на нормативните актове можете да включите за следене избран от вас акт като натиснете сивия бутон отляво на неговото заглавие и от падащото меню изберете „Добави към актове за следене”.
    Апис Време
    Апис Време
  2. Включване за следене на цяла група нормативни актове едновременно (готов професионално-тематичен комплект)

   За ваше удобство експертите на „Апис-Време” разработиха и актуализират готови селекции от нормативни актове, свързани с определена професия или дейност – например комплект „За фирми – договори, данъци, счетоводство, трудови правоотношения, обществено осигуряване”, комплект „Гражданско право за съдии, адвокати, юрисконсулти, синдици, съдебни изпълнители; за строителството; за транспорта; комплекти за кметовете и общинската администрация; за държавната администрация; за банките, за търговията и мн. др. Във всеки комплект за подбрани и включени най-важните 70-150 нормативни акта, регламентиращи съответната материя. За 1-2 секунди вие можете да включите целия комплект в списъка си за автоматични следене само чрез едно натискане с мишката на съответния чек-бутон.

   За целта направете следното:

   • Натиснете бутона “Готови комплекти за автоматично следене”.

    Отваря се меню, в горната част на което виждате списък на различните комплекти, а в долната виждате списъка с нормативните актове, включени в маркирания с мишката готов комплект.

    Апис Време
    Апис Време
   • Включете във вашия списък за автоматично следене наведнъж всички закони и подзаконови актове от този комплект чрез чекване с мишката в квадратчето отляво на името на готовия комплект – в квадратчето се появява зелена “чавка” – и потвърдете с “ОК”. Всички заглавия от комплекта вече са във Вашия списък.
    Апис Време

    Важно!

    Можете да включите в личния си списък няколко готови комплекта.

    Можете да извадите от личния си списък вече включен готов комплект, като с мишката премахнете чекването в квадратчето до името на комплекта в менюто с комплектите.

    Можете да изтриете нормативни актове от готов комплект след включването му във вашия личен списък.

 5. Заявете за кои от вашите нормативни актове искате да получавате и безплатни sms и e-mail съобщения

  Вашите нормативни актове, които „Апис Време” следи за промени и ви уведомява за тях, са включените в личния ви “Регистър (списък) на избраните от потребителя нормативни актове за следене”.

  Можете да го отворите чрез този бутон:

  Апис Време

  Важно!

  „Апис Време” следи всички нормативни актове, включени във вашия “Регистър (списък) за следене”.

  При промяна на който и да е от тях вие ще получите съобщение на екрана на своя компютър.

  Но - освен това - за промени в най-важните според вас измежду тези закони и подзаконови актове, „Апис Време” ще ви информира и чрез безплатни персонални SMS и e-mail съобщения.

  За целта направете следното:

  Внимание!

  До получаването й от „Апис” чрез синхронизация вашата заявка (или промените в нея) е със статут само на ваш проект: „Апис” ще изпълнява последната ви синхронизирана заявка!

  Датата и часът на последната ви успешна синхронизация са отбелязани в скоби под бутона „Синхронизирай”.

(4) Еднократна проверка чрез индикатора за промени в отделен нормативен акт

За да проверите какви изменения на един отделен нормативен акт са обнародвани или са влезли в сила през произволно избран от вас период от време след 01.01.2001 г. до днешна дата:

 1. Натиснете сивия бутон отляво на неговото заглавие в списъка с нормативни актове и от падащото меню изберете „Еднократна проверка на акт”
  Апис Време

  или,

 2. ако сте отворили за четене проверявания акт, натиснете бутона за еднократна проверка в лентата с бутоните на „Апис”.
  Апис Време

Проверяваният период по подразбиране обхваща 30 дни назад във времето от днешна дата. Самостоятелно можете да изберете и друг период.

Получавате съобщение променян ли е този нормативен акт през посочения период, с кои актове, в кой брой на „Държавен вестник” е обнародвано всяко изменение и кога влиза в сила, както и хипервръзки към експертната информация в “Апис-Време” - анализи, авторски коментари и законови срокове, произтичащи от нормативната промяна.

(5) Експресен анализ

Експресните анализи на “Апис-Време” предлагат на потребителя първоначална информация за промените в законодателството - бърза, ясна, точна, обективна и открояваща най-важни акценти в промяната, като целта е потребителят да бъде подпомогнат и насочен в усилията си за по-нататъшно задълбочено изучаване и самостоятелно тълкуване на новата правна регламентация.

Апис Време

До анализите можете да стигнете:

(6) Срокове

 1. Проблемът, който решаваме:

  Действащите нормативни актове съдържат десетки хиляди срокове. Всеки месец започват, изтичат или се променят стотици от тях. 

  Регламентацията на сроковете, които засягат Вас - лично или професионално - е разпръсната из хилядите закони и подзаконови актове на българско законодателство и за сам човек е непосилно дори да издири съответната им нормативна уредба, а още по-непосилно е да  помни, да следи за промени и да спази всеки един от тези срокове.

  Но пропускането на законовите срокове често е свързано с тежки санкции или с фатални правни последици.

  “Апис-Време” Ви помага да се предпазите от пропуски поради неинформираност и Ви дава възможност адекватно да реализирате Вашите права и задължения.

 2. Решението:

  “Апис-Време” е единственото средство, позволяващо следенето на всички законови срокове в действащото българско право – по дати и по нормативни актове – и делова организация за изпълнението им.

  Апис Време

  С “Апис-Време” Вие можете:

 3. Нормативни срокове

  В класификацията на “Апис-Време” нормативните срокове са два вида:

  1. Нормативни срокове-ДАТИ

   За да видите всички срокове-дати, настъпващи, започващи или свършващи по силата на различни закони и подзаконови актове днес или на друга избрана от вас дата, кликнете върху бързата връзка „Законовите срокове днес” на основния екран на „Апис” или

   • От основния списък изберете папката “Срокове”.
   • От подпапката “Нормативни” изберете “Всички нормативни дати”.

   Вляво на екрана се генерира списък от дати, подредени хронологично във възходящ ред.

   По подразбиране се позиционира днешна дата или (ако на днешната дата няма нормативни срокове) най-близката следваща дата.

   Апис Време

   В дясната част на екрана се генерира списък-меню със заглавията на нормативните актове и номерата на конкретните им разпоредби–основания на съответните срокове, за позиционираната дата. Срещу всяко основание, в най-дясната част на екрана, с оранжев цвят е изписана кратка насочваща информация за конкретния срок.

   Генерираният общ списък от дати може да бъде селектиран за конкретен ден или за определен период от време чрез бутоните “Днес”, “Утре”, “Вчера”, “Тази седмица”, “Този месец”

   Апис Време

   или “Друг период” от лентата с инструментите в най-горната лява част на екрана.

   Апис Време

   За да видите всички нормативни срокове от друга дата, кликнете върху избраната от вас дата. На екрана вляво се отваря списъкът с всички срокове за тази дата, включени в базата.

   За да видите само избраните от вас срокове от тази дата, натиснете бутона “Само избраните срокове” от лентата с бутоните на “Апис-Време”, а за да се върнете отново в календара с всички срокове, натиснете бутона “Всички срокове”.

   Апис Време

   Отворете интересуващия ви срок чрез кликване върху нормативното му основание в списъка-меню.

   Сроковете-дати от един конкретен нормативен акт можете да видите, като отворите менюто на сроковете в него чрез последователен избор съответно на: “Срокове” - “Нормативни” – “Срокове по нормативни актове” – името на търсения нормативен акт.

   Сроковете-дати от конкретен брой на “Държавен вестник” можете да видите чрез избор по “Държавен вестник” от бутона “ДВ” на лентата с инструментите в най-горната част на екрана.

   Сроковете-дати, свързани с определена професия или дейност, можете да видите в съответния й тематичен календар, чрез последователно отваряне на папките: “Срокове” - “Нормативни” – “Тематични календари” – конкретен календар (данъчен, счетоводен, осигурителен, банков, кметски и др.)

   Сроковете-дати, които ви интересуват, можете да селектирате в “Избрани от потребителя нормативни дати” и/или да ги включите в “Персоналния органайзер” за делово организиране и напомняне.

  2. Изберете само нормативните срокове-дати, които Ви интересуват

   Направете “Апис-Време” удобен за себе си. От сроковете– нормативни дати изберете само тези, които Ви интересуват и са свързани лично или служебно с Вас, за да можете лесно да ги следите. Това е необходимост заради огромния брой законови срокове-дати, особено в някои от календарните дни. Чрез специалната технология, създадена от “Апис-Време”, Вие можете да селектирате този брой само до няколко срока за една календарна дата, които са важни за Вас.

   Чрез тази селекция и с помощта на специалните бутони можете да виждате както всички нормативни срокове от конкретна дата, така и само тези от тях за тази дата, за които сте преценили, че са важни за вас лично.

   За целта направете следното:

   • В календара със срокове натиснете сивия бутон отляво на името на нормативния акт-основание на срока и от падащото меню изберете „Добави към избраните срокове”;
    Апис Време
   • Aко сте отворили за четене избрания срок, натиснете бутона „Добави в избраните” в лентата с бутоните на „Апис”.
    Апис Време

    Ако вече не желаете да следите някой от избраните от вас срокове, можете да го изтриете с “Извади от избраните срокове” от падащото меню, респ. с бутона „Извади от избраните” от основната лента, когато срокът е отворен за четене. При следващото кликване върху тази дата от календара изтритият срок няма да се визуализира.

    По същата технология се избират, изтриват и преглеждат и сроковете от тематичните календари.

   Избор на срокове от съответния брой на “Държавен вестник”

   Препроръчваме Ви да поддържате и актуализирате базата с избрани от Вас нормативни срокове за следене основно по този начин.   

   След всяка актуализация на “Апис” преглеждайте сроковете от съответния брой на “Държавен вестник” и избирайте тези, които Ви интересуват. Усилията за целта са минимални, но, ако сте стриктни, те Ви гарантират пълна информираност за Вашите срокове, дори ако тези срокове започват или изтичат години след обнародването на основанието им в “Държавен вестник” -  във Вашия календар “Избрани срокове” те ще се появят на съответната календарна дата, дори Вие отдавна да сте забравили за тях. 

   Апис Време

   Сроковете, чието нормативно основание са актовете, обнародвани в конкретен брой на “ДВ”, ще намерите в подпапката „Срокове и санкции” на папката  „Държавен вестник” в основното меню на „Апис”.

   Още по-лесен е достъпът до тях чрез бързата връзка „Сроковете от последния ДВ” от основния екран на „Апис”.

   Апис Време

   Можете да поръчате на “Апис-Време” да Ви предупреди за настъпването на най-важните от тези срокове няколко дни или няколко месеца преди календарната им дата.

   ВАЖНО ПРАКТИЧЕСКО РАЗЛИЧИЕ:

   Селектирането на нормативни дати от потребителя е функция, различна от включването на законовите срокове в “Персоналния органайзер за законови и лични срокове”.
   Селектирането се прави с цел само информиране на потребителя за интересуващите го срокове към определена календарна дата.

   Докато включването на законовите срокове в “Персоналния органайзер” е с цел организация на деловата   дейност на потребителя с оглед настъпването или изтичането на определени срокове.Само сроковете, включени  в “Персоналния органайзер”, могат да се включват и за напомняне определен брой дни преди настъпването им.

 4. Включване на нормативни срокове в “Персоналния органайзер”:

  “Апис-Време” дава възможност на потребителя да създаде своя персонална база срокове и да използува богатите й възможности за делова организация на професионалните и личните си ангажименти. персоналната база може да включва както лични, така и нормативни срокове. възможността в органайзера на “Апис-Време” да се включват и обработват и законови дати (срокове-дати и изчислени процедурни срокове) освен лични срокове е основното преимущество на нашия органайзер пред всички други органайзери на пазара.

  Апис Време

  Нормативен срок-дата можете да включите в Персоналния органайзер, като изберете “Изчисли законов срок” от падащото меню, респ. (при отворен за четене срок) чрез бутона “Изчисли законов срок и добави в органайзера” от основната лента с бутони на „Апис”.

  Нормативен относителен срок можете да включите в Персоналния органайзер след отварянето и изчисляването му по описания по-горе начин.

 5. Лични срокове

  Можете да включите свой личен срок в Персоналния органайзер.

  За целта отворете органайзера  и чрез кликване върху бутона “Добави срок” създайте срока.

  Задайте дата за начало и дата за край на срока в съответните полета на прозореца. Ако срокът е конкретна дата, тя се задава и като дата за начало, и като дата за край на срока.

 6. Функция “Напомняне”

  “Апис-Време” по ваше желание следи за настъпването на сроковете, включени в Персоналния органайзер и ви напомня за тях след определената от вас дата.

  За да активирате тази функция, изберете дата за напомняне в едноименното поле на срока. Процедурата е сходна както при включване в Персоналния органайзер на личен срок, така и при включване на нормативен срок-дата или нормативен относителен срок.

  Напомнянето е на указаната от Вас дата чрез съобщение в изскачащ прозорец при вход в „Апис”.

  Апис Време

  При „ОК” се отваря списък със сроковете за напомняне за днешна дата. Зададеният за напомняне срок се изписва и на всяка следваща дата до отбелязването му като приключен или докато откажете напомнянето му чрез редакция в полето “Дата за напомняне”.

ВНИМАНИЕ!
    Особено важно за работата на “Апис-Време” е датата на вашия компютър да е вярна!

(7) Авторски коментари

Специално за “АПИС-ВРЕМЕ” изтъкнати експерти в съответната област изготвят коментари по най-важните въпроси, които промените в законодателството поставят пред практиката.

Апис Време

Коментарите са специални – достъп до тях имат само абонатите на “апис-време”! те се пишат само за  “Апис-Време” и не се публикуват в никое друго печатно или компютърно издание.

Коментарите са актуални – публикуват се скоро след промените в нормативните актове, и са новаторски, тъй като по коментираните въпроси все още няма други публикации, нито пък установена практика.

Коментарите са авторски. Те носят името и подписа на автора си и отговорността за изложената в тях позиция се носи изцяло и лично от него. Всеки коментар е придружен със справка за професионалното развитие и квалификацията на неговия автор.

Апис Време

За да прочетете конкретен коментар, изберете папка “Коментар” от основните папки на “Апис-Време” и подпапка “Списък на коментарите”. Отварянето й показва списък на заглавията на коментарите,  публикувани в “Апис-Време”.

Апис Време

Текстът на коментара се отваря чрез кликване върху съответното заглавие. На първата и на последната страница на коментара е името на автора, както и датата на написването. Вдясно от името на автора е хипервръзката към неговата биографично-професионална справка.

За да видите всички коментари от даден автор, отворете биографичната му справка и кликнете върху хипервръзката в горния ляв ъгъл. Отваря се списък с всички коментари от този автор   в “Апис-Време”.